The World is Sanctuary

Nie jest racjonalne być wyłącznie racjonalnym :-)

Mikołaj Stefan (1976) - pasjonat filozofii ekologicznej, natury i zrównoważonego stylu życia (sustainable lifestyle).

Studiowałem filozofię, nauki polityczne i ekonomiczne. Jestem zafascynowany myślą profesora Henryka Skolimowskiego, twórcy eko-filozofii którego poznałem na początku lat 90-tych i towarzyszyłem mu do końca jego dni. Ukończyłem Wydział Filozofii i Socjologii UW (1999), a doktorat uzyskałem z ekonomii (UwB, 2009). Przez kilkanaście latem byłem koordynatorem projektów i kampanii z zakresu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, związanym z organizacjami pozarządowymi. Uważam, że nie ma nic bardziej praktycznego, niż dobra filozofia, a prawdziwa filozofia to drzewo życia, łączące ziemię z niebem - ludzką egzystencję z bezmiarem przestrzeni duchowej.

Sens życia stwarza przestrzeń duchowa - wewnętrzna, a nie ogłupiające technogadżety i coraz bardziej wydajne przekształcanie i przejadanie Świata i naszej przyszłości przez cywilizację techniczną. Ten nowotwór jest nie tylko wokół nas, ale i w naszym wnętrzu, niszcząc nas toksycznym sposobem myślenia i wynaturzonym postrzeganiem siebie, świata, innych ludzi i zwierząt.

Nie zgadzam się z Olgą Tokarczuk, że nie ma jeszcze uniwersalizujących narracji, pozwalających zjednoczyć polifonię zatomizowanych Ja ze Światem. Taką opowieścią jest właśnie eko-filozofia. Kto nie wierzy, niech przeczyta ostatnią książkę Profesora - jego autobiografię The Lotus and the Mud (2011).

Blog ten jest prowadzony w duchu filozofii ekologicznej profesora Skolimowskiego, w nadziei, że promowane w nim treści spotkają się sympatią trwalszą, niż szybko dezaktualizujące się dziś informacje i wiedza.

Gdzie jest życie, które zagubiliśmy żyjąc? Gdzie jest wiedza zagubiona w informacjach? Gdzie jest mądrość zagubiona w wiedzy?
(T. S. Eliot).

Search Blog