Mikołaj Niedek (1976) - pasjonat filozofii ekologicznej, natury i zrównoważonego stylu życia (sustainable lifestyle). 

Studiowałem filozofię, nauki polityczne i ekonomiczne. Jestem zafascynowany myślą Profesora Henryka Skolimowskiego, twórcy eko-filozofii którego poznałem na początku lat 90-tych i towarzyszyłem mu do końca jego dni. Ukończyłem Wydział Filozofii i Socjologii UW (1999), a doktorat uzyskałem z ekonomii (UwB, 2009). Przez kilkanaście latem byłem koordynatorem projektów i kampanii z zakresu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, związanym z organizacjami pozarządowymi (info). Uważam, że nie ma nic bardziej praktycznego, niż dobra filozofia, a prawdziwa filozofia to drzewo życia, łączce ziemię z niebem - ludzką egzystencję z bezmiarem przestrzeni duchowej. Mieszkam w Miasteczku Wilanów i nie jestem lemingiem. Jestem miłośnikiem Suwalszczyzny i nartorolek – można mnie spotkać w Lesie Kabackim, jak przemykam po leśnych duktach. https://www.facebook.com/mikolaj.niedek

Blog ten jest prowadzony w duchu filozofii ekologicznej prof. Skolimowskiego, w nadziei, że promowane w nim treści spotkają się sympatią trwalszą, niż szybko dezaktualizujące się dziś informacje i wiedza. 

Gdzie jest życie, które zagubiliśmy żyjąc? Gdzie jest wiedza zagubiona w informacjach? Gdzie jest mądrość zagubiona w wiedzy?
(T. S. Eliot).