Życie - Umysł - Człowiek

Wpis w pierwszą rocznicę śmierci Profesora Henryka Skolimowskiego (4 maja 2019 r.).

 

Fenomenem było jego życie, które zaczęło się w maju 1930 roku w Warszawie. Jego droga wiodła przez szare i ponure czasy wojny, komunizmu, przez walkę o wyrwanie się do wolnego świata. Był Oxford, uniwersytety amerykańskie, liczne podróże po świecie. Indie i Himalaje. Spotkania z noblistami i niezwykłymi ludźmi. Powrót do kraju na początku lat 90-tych i głoszenie nowych, ożywczych idei.

 

Fenomenem był jego umysł. Bystry, szybki i przenikliwy. Stworzył koncepcję umysłu partycypującego (The Participatory Mind), filozofię ekologiczną i filozofię światła. Zapłodnił duchowo wiele umysłów.

 

Fenomenem była jego postać, wysoka, wyprostowana, silna, odważna. W młodości uwielbiał się wspinać. Kochał podróże i spacery. Był życzliwy, zawsze pogodny i uśmiechnięty. Promieniował radością życia, optymizmem i nadzieją.

 

Z siedmiu książek Profesora wybrałem po kilka maksym. Uporządkowałem je według klucza: Życie; Umysł; Człowiek. Podstawą życia jest biologia, woda i światło. W łonie życia rozwija się psychika i umysłowość. Jedność ciała i psychiki tworzy osobowość - postać naszego człowieczeństwa.

 

* * *

ŻYCIE

 

Życie jest smugą na powierzchni tajemnicy.

Medytacje

Kiedy życie odkryło sens uczestnictwa, odkryło najważniejszy sposób swego rozwoju.

Nadzieja Matką Mądrych

Zawsze instynktownie wiedzieliśmy, że życie człowieka jest cenniejsze, niż życie komara.

Filozofia Żyjąca

Życie nie po to rozwinęło tę niezwykłą różnorodność form, aby zostać zniszczonym przez jeden z gatunków zaślepiony swą potęgą, przez jedną cywilizację, która postawiła wszystko na opak w swym jednostronnym rozwoju. Życie jest potężniejsze, bardziej trwałe, bardziej inteligentne, niż niedoważone ekscesy jednego z jego gatunków. Wierzę, że pomimo samobójczych dążeń naszej cywilizacji, jednak weźmie ono górę.

Filozofia Żyjąca

Środowisko z plastiku to jeden z wytworów naukowego geniuszu dwudziestego wieku. Jednak zawsze uciekamy od niego na powrót do natury. Środowisko naturalne zrobione jest z tego samego tworzywa co my. Czujemy się źle w otoczeniu z plastiku (choćby tylko podświadomie), ponieważ nie ma w nim życia - a my potrzebujemy go wokół siebie, aby czuć, że sami żyjemy.

Filozofia Żyjąca

Jeśli brakuje Ci odwagi percepcji i wrażliwości, jak możesz mieć odwagę, by żyć?

Filozofia Żyjąca

Nadajemy sens życiu w aktach ciągłej transcendencji.

Filozofia Żyjąca

Życie, które nie opiera się na kryteriach jakościowych, jest bezsensowne.

Filozofia Żyjąca

Słyszymy niekiedy argument, że nie możemy sobie pozwolić na ekologię. Jeśli nie możemy sobie pozwolić na ekologię, to znaczy, że nie możemy sobie pozwolić na życie na tej planecie.

Wizje Nowego Millenium

Sakralność życia to radość ostatecznej wolności.

Geniusz Światła a Świętość Życia

Żyć w komunii z naturą jest wielką radością. Zapomnieć o tej komunii to zapomnieć o części samego siebie.

Geniusz Światła a Świętość Życia

 

Sięgaj wysoko, bo twoje aspiracje są częścią twojego przeznaczenia. Bez wysokich aspiracji nie ma drogi do samorealizacji.

Geniusz Światła a Świętość Życia

 

W ciężkiej obojętności można tylko wegetować, ale nie można żyć. Życie wymaga światła, zachwycenia, głębi, nadziei i miłości.

Geniusz Światła a Świętość Życia

 

Pesymiści przegrywają życie, bo nie są w stanie wyjść mu naprzeciw.

Geniusz Światła a Świętość Życia

 

Jeśli życie nie niosłoby w sobie owego popędu do transcendencji, mogłoby utknąć na poziomie ameby. Jeżeli wszechświat nie miałby tego dążenia do pełniejszego wyrażenia siebie, życie mogłoby się nigdy nie pojawić.

Święte Siedlisko Człowieka

 

Ochrona godności własnej jest ochroną samej istoty życia.

Zielone Oko Kosmosu

Szczęścia nie osiąga się zdobywając nowe gadżety czy wytwory techniki.

Zielone Oko Kosmosu

 

Praktycznym sprawdzianem filozofii ekologicznej będzie życie.

Zielone Oko Kosmosu

 

* * *

UMYSŁ

 

Świadomość stworzona przez naturę w swym rozwoju wchłania wszechświat. Świadomość jest kwintesencją naszego wszechświata.

Medytacje

Umysł konstytuuje wszechświat, który dopiero wówczas postrzegany jest przez oko. Inaczej mówiąc, nasz umysł jest wbudowany w nasze oczy.

Nadzieja Matką Mądrych

 

Zmiana sposobu myślenia i całego nastawienia naszego umysłu jest warunkiem sine qua non powstrzymania zniszczeń ekologicznych i degeneracji społecznej. Degradacja ekologiczna prowadzi na dłuższą metę do społecznych zwyrodnień i nadwątlenia ogólnego zdrowia.

Nadzieja Matką Mądrych

 

Myślenie rewerencyjne nie jest myśleniem obiektywnym z domieszką pobożności. To myślenie nowego rodzaju, dzięki któremu nasz umysł ujmuje przedmioty swego rozumienia w ramy empatii.

Nadzieja Matką Mądrych

 

Im subtelniejszy umysł, tym subtelniejszy świat.

Technika a przeznaczenie człowieka

Logos to potężna forma praktyki.

Filozofia Żyjąca

 

Wszelkie zmiany we wszechświecie zaczynają się od zmian naszego umysłu.

Filozofia Żyjąca

 

Boskiemu umysłowi kosmos jawi się jako boski. Umysłowi ograniczonemu jako ograniczony. Dla umysłu zwierzęcia kosmos jest zwierzęcy. Te twierdzenia należy traktować z pełną powagą. To właśnie bowiem umysł rządzi niesfornym kosmosem. Wszelki ład i porządek, jakie w nim znajdujemy, są stworzone przez umysł. Wszechświat nie jest ani duży, ani mały; ani piękny, ani wstrętny. Światło umysłu wypełnia pustkę i nadaje przestrzeni boskie atrybuty. Na tym właśnie polega świadomość ekologiczna. Na rozwijaniu i artykułowaniu zdolności, które pozwalają nam zamieszkiwać w rewerencyjnym wszechświecie, a ostatecznie żyć w stanie łaski.

Filozofia Żyjąca

 

Określeni przez umysł kształtujący rzeczywistość, nigdy nie będziemy w stanie opisać kosmosu samego w sobie. Zawsze uczestniczymy w tym, co opisujemy.

Filozofia Żyjąca

 

Nie mamy umysłu fotograficznego, który tylko robi zdjęcia tego, co tam jest. Mamy umysł współtworzący, właśnie partycypujący. Poprzez ten umysł tworzyły się poprzednie kultury. Poprzez ten umysł może być stworzona kultura ekologiczna.

Wizje Nowego Millenium

 

Świadomość ekologiczna nie będzie właściwie ugruntowana dopóki nie zrozumiemy, że reprezentuje ona nową formę cywilizacyjną i jest wyrazem metanoi — radykalnego przedefiniowania stosunku człowieka do natury. To nie są małe sprawy techniczne czy koncepcyjne. To są duże zmiany cywilizacyjne.

Wizje Nowego Millenium

 

Rola edukacji ekologicznej jawi się jako bardzo doniosła. Bez właściwej edukacji nie potrafimy ukształtować właściwej świadomości. Częścią integralną edukacji ekologicznej powinna być etyka ekologiczna i filozofia ekologiczna. Bo bez właściwego zrozumienia nie ma właściwego działania.

Wizje Nowego Millenium

 

Ekologiczne oczyszczenie zaczyna się od oczyszczenia umysłu. Nie wyobrażajmy sobie, że będzie to łatwe zadanie. Cały system edukacyjny, cały system ekonomiczno-komercyjny systematycznie piorą nasze mózgi, abyśmy świat widzieli jako arenę konsumpcji. Wytwórcy i komiwojażerowie wątpliwych produktów, które zatruwają nasz organizm, jak również środowisko, są obojętni na nasze wołanie, aby traktować Matkę Ziemię jako ogród Boga. Dlatego też walka o stworzenie świadomości ekologicznej będzie walką długą.

Wizje Nowego Millenium

Umysł powstał po to, aby zrozumieć kosmos.

Geniusz Światła a Świętość Życia

Zrozumienie kosmosu jest zrozumieniem natury światła.

Geniusz Światła a Świętość Życia

 

* * *

 

CZŁOWIEK

 

Człowiek jest bytem uwrażliwiającym się,

Medytacje

Jesteśmy jak ptak, który uczy się latać.

Medytacje

Z pyłu gwiezdnego powstaliśmy i gwiaździste jest nasze przeznaczenie.

Medytacje

Początki ludzkości ukryte są w kosmicznym pyle.

Filozofia Żyjąca

 

Osoba, która nigdy nie cierpiała, nie zna sensu współodczuwania, ani miłości. Nie można zatem unikać cierpienia za wszelką cenę.

Filozofia Żyjąca

 

Wypowiadamy się politycznie nie tyle poprzez to jak głosujemy, ile poprzez sposób w jaki żyjemy.

Filozofia Żyjąca

Uznać siebie za człowieka, to uznać swą zdolność do altruizmu.

Filozofia Żyjąca

Jesteśmy ulepieni z gliny, ale także z gwiazd i mitów.

Filozofia Żyjąca

 

Stworzyliśmy kontekst, który zrodził kult maszyny. Apoteozując maszynę, zredukowaliśmy istotę ludzką. Aby dokonać rehabilitacji człowieka, musimy zredukować „wielkość” maszyny i mit mocy, który z niej emanuje.

Filozofia Żyjąca

Nie ma wątpliwości co do tego, że zdrowa i pełna istota ludzka stanowi holistyczny i jakościowy mikrokosmos. Ani również co do tego, że istota ludzka, która poszukuje sensu wykraczając poza trywialność konsumpcji, znajduje się na swego rodzaju duchowej ścieżce. Poszukiwanie sensu jest dążeniem duchowym.

Pierwotna jedność człowieka z naturą tkwi w naszej podświadomości, jest utajona w naszych komórkach. Odzywa się w momentach cichej kontemplacji na łonie natury.

Wizje Nowego Millenium

Droga w poszukiwaniu człowieka, to nie – lepsze komputery, ale głębsza refleksja.

Wizje Nowego Millenium

Znalezienie siebie, to również znalezienie siebie w kontekście natury.

Wizje Nowego Millenium

Stawanie się człowiekiem to misterium. Nie stajemy się nim automatycznie czy będąc sterowani przez komputery, czy też manipulowani przez biologiczne determinanty. Stajemy się poprzez zapatrzenie się na tych, którzy harmonijnie i pięknie ukształtowali swe życie, którzy mieli odwagę sięgać po sacrum jako część swej natury. Służą nam oni jako drogowskazy, bez których łatwo się zgubić.

Wizje Nowego Millenium

Człowiek, jako konkwistador, który żyje aby użyć jest postrachem Ziemi i karykaturą najgłębszych potencji tkwiących w naturze człowieka. Wypaczanie natury człowieka poprzez nadmierne eksponowanie egoizmu i sobkostwa, poprzez popychanie wszystkich, szczególnie młodych, do szalonej konkurencji - nawet po trupach innych - nie jest oznaką wyższości cywilizacyjnej zachodniej kultury. Jest oznaką schorzenia kultury. Jak również źródłem chaosu zarówno egzystencjalnego, jak i społecznego, kiedy to już nie wiadomo kim właściwie jesteśmy.

Wizje Nowego Millenium

 

Natura ludzka jest potencjalnie agresywna. Natura ludzka jest potencjalnie boska. W okresach zdziczenia kultury wyładowują się potencje agresywne. W okresach świetności kultury realizują się potencje wspaniałe, altruistyczne, symbiotyczne, skierowane pro publico bono.

Wizje Nowego Millenium

 

Zło nie jest częścią natury ludzkiej, ale jest jej cieniem. Jak cień nie istnieje bez światła, tak zło nie istnieje bez pozytywnych atrybutów człowieka. Zło rodzi się poprzez pęknięte harmonie w życiu jednostek, społeczeństw i narodów.

Wizje Nowego Millenium

 

Tradycyjne pytania: Kim jestem? Kim jest człowiek? były jednocześnie pytaniami poznawczymi i moralnymi, albowiem zawsze w nich chodziło nie tylko o opisanie człowieka, ale także o jego postawę moralną: jak powinien postępować (aby być człowiekiem).

Wizje Nowego Millenium

 

Zrozumienie, czym jest człowiek, to zrozumienie, jak natura ludzka sytuuje się na kanwie życia Kosmosu i ewolucji.

Zielone Oko Kosmosu

Jesteśmy istotami kosmicznymi, a nie tylko zjadaczami chleba.

Geniusz Światła a Świętość Życia