Ekologia przyszłości

Z pyłu gwiezdnego powstaliśmy i gwieździste jest nasze przeznaczenie.
H. Skolimowski, Z kosmicznego pyłu, wiersze

 

Ekologia i ekonomia mają ten sam źródłosłów - słowo Oikos - oznaczające w starożytnej grece siedlisko i domostwo, a więc środowisko, otoczenie. W ekonomii chodzi oczywiście o gospodarstwo, a w ekologii o środowisko przyrodnicze (naturalne).

 

W eko-filozofii Skolimowskiego Oikos rozciąga się na cały Kosmos, a więc na całe istnienie. Mówiąc słowami Heideggera na całe bycie – rzeczywistość – świat (uniwersum). Naszym naturalnym środowiskiem bycia jest więc nie tylko przyroda żywa i nieożywiona, ale Kosmos i po prostu realny byt Ontos (gr. byt).

 

Kosmos nie jest czymś „kosmicznym” - zupełnie odległym i nieosiągalnym czy - jak by chcieli egzystencjaliści - czymś absurdalnym. Jest uniwersalnym porządkiem i ładem - pięknem (ten sam źródłosłów jest w słowie kosmetyka). Kosmos jest na co dzień obecny w naszym życiu – to światło naszej gwiazdy – słońca, księżyc, zmienność dnia i nocy, pór roku. Z niego wynika czas i cały puls istnienia.

 

W łonie kosmosu powstał układ słoneczny. W łonie układu słonecznego - Ziemia, z łona Ziemi (oceanów) wyszło życie, z ewolucji życia powstał człowiek. Z człowieka zrodziła się kultura i cywilizacja. Z cywilizacji technika. Dokąd to wszystko zmierza?

Technika stworzyła świat wirtualny, który coraz bardziej nas wciąga, angażując nasz czas, emocje, całą aktywność. Wirtualna rzeczywistość to swoista wewnętrzna czarna dziura. Wpatrzeni w ekrany, piksele, cyfrowy świat i obezwładnieni wszechobecną cyfryzacją zapominamy powoli o realnym świecie – odrealniamy się i tracimy kontakt z rzeczywistością. A przecież miejscem człowieka i samorealizacji jest właśnie rzeczywistość.

 

Wyzwaniem ekologii przyszłości jest obrona nie tylko przyrody i środowiska. To będzie obrona realnej rzeczywistości i realnego bytu – naturalnego miejsca życia. Nie tyle obrona świata przed inwazją jakiegoś Matrixa, co obrona bycia w Heideggerowskim sensie - bycia-w-świecie. To będzie prawdziwa ekologia humanistyczna i ekologiczny humanizm.