Kosmiczny kwiat

Planeta Ziemia w Kosmosie to kwitnący życiem kwiat. Im rzadszy jest taki kwiat, tym cenniejszy. Jego prawdziwą wartość lepiej zapewne można odczuć z zewnątrz, z perspektywy galaktycznej, niż od wewnątrz, z perspektywy ziemskiej codzienności. Udaje się to nielicznym umysłom. Eko-filozofia w tym bardzo pomaga.